Vormselcatechese

Catechisten zijn mensen die
in plaats van over dat initiatiesacrament te willen onderwijzen
-…geloof komt bij de meesten makkelijker binnen
'langs het hart' dan 'boven de wenkbrauwen'…-
liever W-onderwijzen.


Telkens weer openstaan voor een nieuwe groep jonge mensen,
het verhaal vertellen dat ze al dikwijls vertelden,
het lied zingen waarmee ze al meermaals naar bed trokken,
de zoveelste actie organiseren ten voordele van …
ze doen het iedere keer opnieuw met hart en ziel.

Parochieploeg en catechisten werken sinds een tijd vanuit deze visie :
Catechese mag voor jong en oud iets zijn dat begint bij luisteren en zien,
wie weet met de ogen van een kind. En dan voorzichtig
een ongekende weg gaan vanuit een vermoeden dat Hij bestaat ;
in onszelf, in de ander, en in de brug daartussen.
Zo kunnen we misschien in de dialoog met tochtgenoten ontdekken
dat elk van ons  -jong en oud, onwennig of heel vertrouwd- 
even aangetast kan zijn
als ieder ander.
Zoekende mensen samen dus, die aanknopingspunten mogen ervaren
om naar analogie met het evangelie het eigen leven zin te geven.

Catechese ;
iets dat gaat over waarden
in plaats van over waarheden.
Een gelovig zoeken
 dat handen en verstand beweegt
en op de duur misschien ons
‘denken, willen, voelen, handelen’ omvat.

Er is plaats voor initiëren en vieren,
met zoveel als mogelijk het leven als uitgangspunt.
Er zijn ook activiteiten voorzien waarop allen, de hele vierende gemeenschap
maar ook een enkele nieuw(e)sgierige, hartelijk onthaald worden.
En omgekeerd : vormelingen en ouders zijn ook
bij zoveel mogelijk activiteiten betrokken.
Sinds enkele jaren werken ouders nl mee in de voorbereidingsperiode.
Participatie in elke vorm wordt gewaardeerd ;
of het nu gaat om komen vertellen over zwanger-zijn,
of een groepje begeleiden naar de Bavo-dag
of een spaghetti maken voor de eerste avond van het weekend…
elke bijdrage doet deugd. Sommige ouders blijven al eens ‘plakken’
en worden zo deel van de vaste catechistenploeg.

Meer dus dan in gemeenschap ‘vormen’ onder leiding van een paar mensen
geloven we in een ’elkaar vormende gemeenschap’.
Zo kunnen we elkaar gaandeweg meenemen,
onderweg elkaar tot deugd en tot zegen zijnde.

Meer info of vragen kan via het contactformulier
of voor De Pinte : donald.vermaercke@skynet.be
en voor Zevergem : sanne.vermeeren@telenet.be